Sterrenkundig onderzoek aan het Anton Pannekoek Instituut


De twee koepels van het Anton Pannekoek Observatorium bovenop het instituut bij zonsondergang (credits: Rudy Wijnands).

Aan het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek (API) dat deel uitmaakt van de Universiteit van Amsterdam (UVA) wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar extreme natuurkunde in het heelal en het ontstaan van sterren en planeten. Dit zijn twee van de drie onderzoeksgebieden waarop de sterrenkunde in Nederland zich richt. Ook aan de universiteiten in Leiden, Groningen en Nijmegen wordt sterrenkundig onderzoek gedaan. Door middel van het samenwerkingsverband ‘Nederlandse Onderzoekschool voor de Astronomie’ zijn de krachten gebundeld. Daarnaast spelen de instituten ASTRON en SRON een belangrijke rol.


Het heelal als een laboratorium van extreme natuurkunde

Op weg naar leven: sterren, planeten en hun ontstaan

Aan het API wordt in samenwerking met het Instituut voor Theoretische Fysica Amsterdam aan de UvA en het Instituut voor Hoge Energie Fysica onderzoek gedaan naar astro-deeltjesfysica en kosmologie. Meer informatie over het samenwerkingsverband GRAPPA is te vinden op grappa.science.uva.nl.